OBRZĘKI ORAZ CIENIE POD OCZAMI

  1. SUNEKOS 200
  2. Fibryna bogatopłytkowa
  3. Dark Circle Solution / Eye Bag Solutions
  4. Nici PDO
  5. Lipotransfer tłuszczu